Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

maanantai 10. maaliskuuta 2014

Lobbausharjoituksia Euroopan ytimessä

UNIn talvikoulu 11.-13.2.2014

Kahvia kului ja tulkkauslaitekin tuli tutuksi!


Helmikuinen viikko Brysselissä UNIn talvikoulussa 11.-13.2.2014 oli tiukkaa asiaa, verkostoitumista ja kansainvälistä ammattiliittotoimintaa. 27 osallistujaa kahdeksasta eri maasta toi koulutukseen väriä, monenlaisia näkökulmia ja kokemuksia. Muutamat osallistujat olivat konkareita koulutuksissa ja tuttuja entuudestaan, mutta meidän suomalaisten lisäksi ensikertalaisia oli muitakin.

Uni globalin tiloissa 


Tiistai

Ensimmäisenä päivänä kuulimme luennon siitä miten asiat siirtyvät Euroopan päätöksentekorattaissa eteenpäin. EUn byrokraattinen rakenne on melko monimutkainen ja eri toimielinten nimet menevät helpommin kuin helposti sekaisin.
Lyhyesti, ytimekkäästi ja yksinkertaisimmillaan se menisi jotenkin seuraavasti: Euroopan komissio* tekee ministeriöidensä** esityksistä lakialoitteita EUn neuvostolle*** ja parlamentille****. Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto arvioivat komission tekemät lainsäädäntöehdotukset ja ehdottavat niihin muutoksia. Jotta lakialoite menisi läpi, tarvitaan kummankin päätöselimen hyväksyntä. Niille ketkä haluavat perehtyä lainsäädäntämenettelyyn tarkemmin, lisätietoa löytyy täältä.

Miten me tavalliset kansalaiset pääsemme vaikuttamaan asioihin? Europarlamentaarikot valitaan vaalilla ja Suomessa Me valitsemme 13 meppiä edustamaan Meitä. Onkin tärkeää että tehtävään valitaan siihen sopivimmat ja asiantuntevimmat henkilöt, jotka tietävät mitä tekevät. Siksi jokaisen äänellä on väliä.


Together we can act, react and make an impact.


Mitä meppi sitten voi tehdä? Suurin osa parlamentin varsinaisesta työstä tehdään erikoistuneissa valiokunnissa, joissa jäsenet laativat lainsäädäntöehdotuksia ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä, tekevät niihin tarkistuksia ja äänestävät niistä. Yhdessä neuvoston kanssa parlamentti hyväksyy tai muuttaa komission antamia ehdotuksia. Parlamentti myös valvoo komission työtä ja hyväksyy Euroopan unionin talousarvion.
Koska lakialoitteet tulevat komissiolta, mepit eivät suoraan pysty vaikuttamaan niihin asioihin, mitä parlamentti saa käsiteltäväkseen, mutta EU-kansalaiset voivat panna vireille yleiseurooppalaisia aloitteita ja pyytää uusia lakeja kansalaisaloitteella.
Jokainen voi seurata meppien toimintaa verkkosivujen ja asiakirjapalvelujen kautta sekä kääntymällä EUn tietotoimiston puoleen.

Keskiviikko

Talvikoulun toinen aamu alkoi reippaasti UNIn omalla presentaatiolla. UNIn eri alojen toimitsijat kävivät esittäytymässä ja kertoivat omasta työstään esimerkiksi nuorisotakuun parissa. Melko pian aamupäivällä lähdimme vierailulle Euroopan parlamenttiin. Tapasimme saksalaisen MEPin Sabine Willsin, joka kertoi arkityöstään parlamentissa ja valiokunnissa.
MEP-tapaamisen jälkeen siirryimme kuuntelemaan Euroopan Unionin sosiaali- ja talouskomission, tarkemmin "Maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö" -erityisjaoston istuntoa, jonne meidät toivotettiin tervetulleiksi aplodien saattelemana. Istuntoja ei luultavasti kovin usein tulla kuuntelemaan. Listalla oli käsiteltävänä muovipussidirektiivi, joka pyrkii rajoittamaan ohuiden muovipussien käyttöä. Emme ehtineet kuunnella keskustelua loppuun, mutta jaosto päätti asian puolesta, jolloin direktiivi etenee seuraavaan vaiheeseen.

Komission istuntosalissa


Jaoston istunnon jälkeen meille kerrottiin vielä tarkemmin talous- ja sosiaalikomission tarkoituksesta ja toimintatavoista. Se koostuu 353:sta jäsenestä ja jäseniä on mukana kaikista 28:stä EU:n jäsenvaltiosta.
Komission tarkoitus on luoda keskustelua eri yhteiskunnan järjestäytyneiden tahojen, kuten ammattiliittojen, nuoriso- ja kuluttajajärjestöjen ja työnantajajien, välillä. Lisäksi sen päätehtäviin kuuluu  EU:n  parlamentin, neuvoston ja komission avustaminen sekä varmistaa, että esimerkiksi ammattiliiittojen "ääni" tulee kuulluksi Bysselissä, kun niitä koskevista asioista päätetään ja laaditaan esityksiä.

Tiivis päivä päätettiin keskustellen yhteenvetoon Uni globalin tiloissa. Pienen hengähdystauon jälkeen suuntasimme yhteiseen illan viettoon kaupungille. Yhteiset ruokailut olivatkin miltei ainoita hetkiä, kun ehdimne tutustua muihin talvikoululaisiin, sillä tiivissä päiväohjelmassa ei muuten ollut juurikaan vapaa-aikaa.Torstai


Ensimmäisen päivän päätteeksi meille näytettiin dokumentti lobbaustoiminnasta EUssa. Se toimi alustuksena viimeisen päivän huipennukselle, jolloin pääsimme valmistelemaan lobbauspuheet vieraileville mepeille.Ennen kuin komissio tekee lakialoitteita, se arvioi niiden mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset. Tässä vaiheessa kansalaiset, yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua kuulemismenettelyihin julkisten kuulemisten verkkosivun kautta sekä lobbaamalla.
Kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen ja muiden asiaan vaikuttavien tahojen pitääkin olla todella hyvin kartalla mitä tapahtuu, koska tapahtuu ja milloin pitää olla aktiivinen. Tässä vaiheessa eri sidosryhmien lobbarit ovat suuressa roolissa. Lobbarit vaikuttavat vahvasti siihen miten ja mitä aloitteita komissio lähettää eteenpäin. Lobbaajalla pitää olla selkeä tieto kuka asioiden kulkuun voi vaikuttaa ja ytimekäs viesti viedä eteenpäin, jotta se erottuu muista.

Linkkinä oleva mielenkiintoinen dokumentti kuvaa erittäin hyvin, kuinka monikansalliset suuryritykset vaikuttavat lobbaamalla EUssa. Se kenellä on eniten rahaa, sillä on eniten lobbareita ja eniten valtaa vaikuttaa lakialoitteisiin omien intressien parhaaksi. Monella komission jäsenellä on myös vahvat sidokset yritysmaailmaan esimerkiksi hallitusjäsenyyden kautta. Tämän vuoksi he vahvasti haluavat myös ajaa omaa etuaan laatiessan aloitteita. Videossa esiintyvä pankkimaailman lobbari puhuu siitä, että maailma on yllättävän pieni kun tuntee oikeat ihmiset. Hänen näkemyksensä mukaan noin sata ihmistä pyörittää koko koneistoa, muut ovat enemmän tai vähemmän sivusta seuraajia!

MEPit Jean Lambert, Peter Simon ja MEP-ehdokas Niels Jongerius tuomaroivat lobbausesityksemme.


Ryhmissä valmistelimme aiheet UNIn ajankohtaisista kärkiteemoista, nuorisotakuu, Refit, sekä palvelumanifesti.

Harjoitus käytännössä toteutettiin "Talent" -tyyliin, mepit tuomaroivat kunkin ryhmän suoritusta ja antoivat rakentavaa palautetta, samalla pilke silmäkulmassa. Koska millään ryhmistä ei ollut kovin hyvää käsitystä, siitä mitä lobbaus käytännössä on, harjoitus oli varsin opettavainen.
Tärkein opetus oli se että, koska Brysselissä toimii 15 000 lobbaajaa, tietotulva on valtava. Hyvän lobbaajan onkin oltava ajamansa asian asiantuntija, joka tietää siihen liittyvät faktat ja taustat tarkasti. Hänen tulee osata valottaa niitä ymmärrettävällä tavalla ja esittää laadukasta lisäinformaatiota. Lobbaaja osaa kommunikoida asian kannalta olennaisten ryhmien kanssa ja pyrkii vakuuttamaan nämä asian tärkeydestä.

Iida lobbaamassa aiheesta nuorisotakuu


Kolme päivää asiaa, kielikylpyä ja uusia ihmisiä kului silmänräpäyksessä! Alkujännityksestä huolimatta englanninkielellä kommunikointi sujui hyvin, ja mielellään olisi jatkanut aiheista pitempäänkin. Jossain vaiheessa tuntui ettei yleistä keskustelua ehditty käydä tarpeeksi päivän vieraiden kanssa ja paljon hyviä kysymyksiä jäi kysymättä ajanpuutteen vuoksi. Tämä vain kertoo siitä että osallistujat olivat ajan hermolla ja aktiivisesti mukana.

Tiiviiden asiapäivien lisäksi tutustuimme toisiimme illallisten merkeissä ja pääsimme juttelemaan henkilökohtaisemmin. Oli mielenkiintoista keskustella eri maiden ammattiliittotoiminnasta ja liittojen tilanteesta. Hyvin selkeästi kävi ilmi että joka maassa peruskysymykset ja ongelmat ovat melko samankaltaisia, meitä lähinnä ehkä nuorten aktivointi ja jäseniksi saaminen.

Illan vietossa kaupungilla. Iida Viljanen (vas.) ja Tiia Tuomela.


Talvikoulun osallistujien kesken perustettiin Facebook-ryhmä, jossa edelleen käydään keskustelua presentaatioiden aiheista. Hienoa, ettei asiat jääneet vain Brysseliin, vaan ihmisillä riittää aktiivisuutta ottaa kantaa ja tiedottaa toisiaan vielä tästä eteenpäinkin. Tämä onkin yksi talvi- ja kesäkoulujen tarkoitus, luoda pysyviä kansainvälisiä verkostoja, jotta voimme vaihtaa kuulumisia, mielipiteitä ja ottaa oppia toisiltamme. Verkostojen rakentamisen myötä meillä on myös aidosti mahdollisuus vaikuttaa asioihin kansallisella ja myös kansainvälisellä tasolla.

Ryhmä koossa parlamentin aulassa.


Miksi talvikoulusssa opiskeltiin EUn rakenteita ja harjoteltiin lobbaamista? AY-aktiiveina meidän pitää olla edes jollainlailla kartalla missä kohtaa maailmassa makaamme ja miten voimme asioihin vaikuttaa. Ammattiliitoilla ja liittojen keskusjärjestöillä, yritysmaailman paineesta huolimatta, on vaikutusvaltaa lakialoitteiden etenemisessä. Lobbauksen merkitys EUssa on tärkeää ymmärtää, jotta voimme merkityksellisesti olla mukana kun työntekijöiden oloja ja työehtoja koskevia säädöksiä laaditaan.
Paikallisella tasolla meidän ay-aktiiveina pitää osata esittää asiamme ytimekkäästi ja tietää mistä puhutaan. Me olemme jäsentemme asiantuntijat ja tulevaisuudessa mukana tärkeissä päätöksissä. Tavoitteemme on myös kasvattaa jäsenmäärää ja aktivoida varsinkin nuoria mukaan, jotta liitto olisi vahvempi ja uskottavampi, niin työpaikoilla kuin kolmikantaneuvotteluissa. Mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän vaikutusvaltaa ja uskottavuutta.


Talvikoululaiset,
Iida Viljanen ja Tiia Tuomela

*Euroopan komissio: 28 jäsentä, yksi komissaari jokaisesta jäsenvaltiosta. Lisäksi 25000 virkamiestä, jotka työskentelevät pääosastoissa, vrt. ministeriöt**. Euroopan komissio tekee lakialoitteet EUn neuvostolle ja parlamentille.
***Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto: koostuu Euroopan valtioiden hallituksen jäsenistä. Neuvostossa ei ole pysyviä jäseniä. Kukin jäsenmaa lähettää neuvoston kokouksiin käsiteltävänä olevasta politiikanalasta vastaavan ministerinsä. Esim. valtionvarainministeri talousasioissa, ympäristöministeri ympäristöasioissa jne.
****Euroopan parlamentti: 751 europarlamentaarikkoa, eli MEPiä. Eurovaaleissa keväällä 2014 valitaan 13 edustajaa Suomesta. Mepit työskentelevät valiokunnissa, joita on 20.


Lähteet: http://www.europarl.europa.eu/portal/fi , www.eesc.europa.eu/?i=portal.fi.home, http://www.uniglobalunion.org/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti