Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

perjantai 25. huhtikuuta 2014

Eläke, nuorilta katoava luonnonvara?

Nuorten työeläkeneuvottelut käynnistyvät maanantaina. Palvelualojen ammattiliiton, PAMin nuorisovaliokunta odottaa, että kaikkien neuvotteluosapuolten prioriteettinä on painottaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta työeläkejärjestelmän uudistamisessa. Työeläkemaksujen välitön korotus, yksityisen puolen maksuvajeen kiinnikurominen ja työeläkejärjestelmän uudistaminen kokonaisuudessaan ei saa tapahtua nuorten palkansaajien kustannuksella. PAMin nuorisovaliokunta yhtyy palkansaajien tavoitteisiin, jonka lisäksi valiokunta kokee erityisen tärkeäksi työssä jaksamiseen panostamisen, työeläkkeen karttumisen 17- ikävuodesta alkaen ja sukupolvilupauksen lunastamisen.

Työssä jaksaminen

Työnantajien velvollisuutena on pitää huolta työntekijöistä. Työhyvinvointiin ja työn laatuun panostaminen on parasta työterveyshuoltoa ja ennaltaehkäisyä. Nämä toimet pidentävät jo itsessään työuria niiden keskeltä esimerkiksi vähentämällä sairaspoissaoloja. Näin työuraa ei tarvitse pidentää vain alusta tai lopusta, missä keskustelu tuntuu pyörivän. Hyvinvoiva työntekijä on myös yrityksen etu, ja luo parempia edellytyksiä ammatilliselle työkyvylle.

Työeläkeiän karttuminen jo 17-vuotiaana tehdystä työstä

Kehysriihessä tehtyjen päätösten mukaan oppivelvollisuusikä päättyy 17- vuotiaana, ja samana vuonna päättyvät myös lapsilisät. On siis luontevaa, että työeläke alkaa kertymään 17- vuotiailla, jotta opintojen ja työuran siirtymästä tulee yhtenäinen ja oikeudenmukainen.

Turvattu tulevaisuus

Puhuttaessa työelämän laadusta on tuotava keskusteluun myös konkreettisia parannusehdotuksia. Työeläkejärjestelmän uudistamisessa olennaista on paitsi huomioida sekä työeläkemaksujärjestelmän oikeudenmukaisuus, myös työssä jaksaminen. Nuorille tyypilliset pätkä- ja osa-aikatyöt eivät kerrytä eläkettä samassa suhteessa hyvin palkattujen, vakinaisten työsuhteiden kanssa. Työuran- ja eläkejärjestelmän tulee olla kestävä ja vakaa, jotta tulevilla sukupolvilla on yhtäläinen mahdollisuus ansaittuun työeläkkeeseen ja vanhuuden turvaan. Työeläkejärjestelmä menettää merkityksensä, jos sukupolvilupaus luistaa eläkekysymyksissä.

24.4.2014
PAMin nuorisovaliokunta


Lisätietoja:
PAMin nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Eveliina Reponen +358451126396
PAMin nuorisosihteeri Tanja Suomilammi +35843824896024. huhtikuuta tuli kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Plaza Rana -tehdasrakennus romahti Bangladeshissa. Siksi tänä vuonna 24. huhtikuuta vietettiin Vaatevallankumousta. Myös PAMin nuorisovaliokunta osallistui vaatevallankumoukseen kääntämällä vaatteensa nurin.

1 kommentti:

  1. eipä näillä palkoilla osteta muita, kuin bangladeshilaisia vaatteita. Ja hyvä että siellä on töitä!!! Jos ne tehtäis täällä, niin alasti varmaan täytyis kulkee....

    VastaaPoista