Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

sunnuntai 28. syyskuuta 2014

Pohjoismaisia tuulia nuorten toiminnassa


Tunnelmia alkuviikosta. Olin tapahtumassa paikalla luennoitsijana aiheesta nuorten aktiivisuus. Kokousten ohella ehdimme myös hieman tutustumaan Helsinkiin maailmanpyörästä käsin.

Palvelualojen maailmanliitto UNI edustaa yli 20 miljoonaa työntekijää yli yhdeksässäsadassa ammattiliitosta. UNI toimii maailmanlaajuisesti sektoreittain ja jokainen sektori valvoo oman alansa liittojen ja niiden jäsenten etuja. PAMin aloista UNIin kuuluvat mm. kauppa, myyntiedustajat, vartiointiala, kauneudenhoito- ja kampaamoala, rahapelityöntekijät, siivous ja kiinteistönhoito. Alakohtaisten sektorien lisäksi UNIssa on mm. tasa-arvotyötä ja nuorisotyötä varten omat komiteansa. Suomalaisista liitoista UNIn jäseniä ovat muiden muassa myös PRO, TEAM, Sefe, UIL , TEK, VvL ja Metalliliitto.

Nuorten komitea tunnetaan nimellä UNI Youth, joka jakautuu vastaavasti aluekohtaisiin komiteoihinsa. Euroopan UNI nuoriso eli UNI Europa Youth järjestää vuosittain useita seminaareja ja pyrkii avaamaan keskustelua ajankohtaisista työelämän aiheista. UNI Europan Youth pyrkii kasvattamaan tulevaisuuden ay-johtajia, sekä luomaa vahvaa vuorovaikutusta ay-liikkeen sisällä. UNI Europa Youth pyrkii rakentamaan toiminnallaan solidaarista ay-liikettä ja tuomaan nuoria mukaan päätöksentekoon. Tähän toimintaan kuuluu esimerkiksi kesä- ja talvikoulut sekä vuosiseminaarit ja tempaukset, joissa keskitytään ajankohtaiseen aiheeseen. Viime vuosien aikana näitä ovat olleet mm. nuorisotakuu, nuorisotyöttömyys, pätkätyöt ja lobbaus. UNI Youth Europan toimintaa ohjaa muutaman vuoden välein valittava steering group eli ohjausryhmä, johon pyritään valitsemaan kattavasti edustajia ympäri Eurooppaa. Steering group toteuttaa kahden vuoden ajan nuorisokonfrenssissa laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti ja ohjaa toimintaa omalla alueellaan eli esimerkiksi pohjoismaissa.


Osa osallistujista eduskunnan portailla tiistaina 23.9.2014

Toimintasuunnitelma onkin juuri se syy, joka toi alkuviikosta Helsinkiin joukon nuoria ay-vaikuttajia. UNI Europa Youth Nordic arean eli pohjoismaiden toiminta-alueen nuoret kokoontuivat yhteen tuodakseen seuraavaan toimintasuunnitelmaan mukaan myös meidän näkökulmamme ja ajatuksemme. Maanantaista tiistaihin kestäneeseen kokoukseen osallistui noin kaksikymmentä nuorten liittovaliokuntien puheenjohtajaa, nuorisosihteeriä ja kansainvälisyydestä kiinnostunutta aktiivia. Kokouksia toiminta-alueittain järjestetään muutaman kerran vuodessa aina hieman erilaisella teemalla ja eri maassa. Tällä kertaa järjestelyvastuun otti ilolla vastaan PAM.

Maanantaina aloitimme kokouksemme PAMin keskustoimistolla tutustuen toisiimme, PAMin järjestötyöhön, UNIn toimintaan, eurooppalaisten nuorten aktiivisuuteen. Näiden aiheiden ympärillä kävimme laajaa keskustelua siitä, mitä me toivomme että UNI Europa Youth tekee seuraavat kaksi vuotta. Meidän tekemämme havainnot ja ajatukset lähetetään etukäteen nykyiselle Steering Groupille eli ohjauryhmälle, joka valmistelee toimintasuunnitelman seuraava nuorisoseminaaria varten. Tämä kokous pidetään kevään aikana Pariisissa, jossa valitaan uusi Steerin Group ja presidentti UNI Europa Youthille. Tiistaina pääsimme tutustumaan Suomen eduskuntaan ja Antti Lindtman avasi meille suomalaisen nuorisotakuun heikkouksia ja vahvuuksia.PAMin puheenjohtaja Ann Selin on ehdolla UNI Global Unionin puheenjohtajaksi. Tällä hetkellä Ann toimii UNIn hallituksen varapuheenjohtajana ja työvaliokunnan jäsenenä. Ann piti maanantaina asiantuntevan luennon UNI:sta ja tulevista teemoista. Tämä luento innoitti meitä nuoria unelmoimaan ja visioimaan parempaa työelämää ja vahvisti uskoamme kansainväliseen ay-liikkeeseen.

Minkälaisia ajatuksia ja ideoita me sitten saimme porukalla aikaan? Pohjoismaat haluavat nähdä uudessa toimintasuunnitelmassa ja toiminnassa entistä enemmän interaktiivisuutta, kaikkien jäsenten osallistamista, ja laajempaa koulutusta. Teematasolla haluamme puhua enemmän esimerkiksi eurooppalaisesta nuorisotakuusta, lakko-oikeudesta, ammattiliittojen joukkokanteesta, nuorisotyöttömyydestä, yritysten sosiaalisesta vastuusta, sosiaalisesta polkumyynnisstä (social dumping) kuluttajatietoisuudesta, joustavista työajoista, koulutusjärjestelmän uudistamisesta, työelämän muutoksesta, solidaarisuudesta sekä politiikan ja ay-liikkeen suhteesta. Toivottavasti nämä ajatukset pääsevät äänestyksen jälkeen myös käytäntöön heti ensi vuoden alussa. Lisää ajatuksia, ideoita ja kysymyksiä toimintasuunnitelmaa varten voi antaa vaikka kommentteina alle tai lähettää allekirjoittaneelle.


Terkuin,
Eveliina Reponen
PAMin nuorisovaliokunnan puheenjohtaja
eve.reponen@gmail.com, 0451126396

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti