Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

maanantai 19. joulukuuta 2016

Joulukalenterin luukku 19: Nosta oikein!Työergonomia – Miten nostaa oikein?

 Ergonomialla tarkoitetaan tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Tavoitteena on, että työskentelypiste, välineet, kalusteet, menetelmät, toimintatavat ja muut eri osa-alueet toimisivat ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia edistäen. Ergonomia voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat fyysinen ergonomia, kognitiivinen ergonomia ja organisatorinen ergonomia.

  Fyysiseen ergonomiaan kuuluu ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien tunteminen siten, että kaikenlainen toiminta voidaan suunnitella ja sopeuttaa niiden kaltaisiksi. Esimerkiksi työympäristöä, työpisteitä, työvälineitä ja työmenetelmiä suunnitellessa täytyy huomioida anatomiset ja fysiologiset tekijät.

Kognitiivisen ergonomian tarkoituksena on saada järjestelmät ja niiden käyttöliittyvät ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä tukeviksi. Kognitiivista ergonomiaa hyödynnetään esimerkiksi järjestelmien, näyttöjen ja ohjainten suunnittelutyössä.

Organisatorisen ergonomian tavoitteena on teknisten ja sosiaalisten järjestelmien yhteensovittaminen. Henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelemisessa korostuu organisatorinen ergonomia.

Ergonomia on tärkeä osa kaikkia työelämän eri aloja, jotta työkykymme säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään. Palvelualoilla on paljon fyysisiä kuormitustekijöitä (nosto- ja toistotyötä), joilta ei voi välttyä. Jokainen pystyy itse vaikuttamaan kuormitukseen kiinnittämällä huomiota esim. nostotekniikkaan, nostoissa hyödynnettävien apuvälineiden käyttämiseen ja tukilihasten vahvistamiseen.

Yksi tai kaksikin huonoa nostokertaa ei vielä välttämättä vaikuta työkykyymme, mutta toistojen ja vuosien saatossa pienilläkin asioilla ja muutoksilla on isoja vaikutuksia niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Oma vinkkini on, että pyri aina mahdollisuuksien mukaan käyttämään apuvälineitä (esim. kärryjä) hyödyksesi. Käytä vahvaa alavartalon lihaksistoa nostamiseen, älä nosta selällä! Erittäin painavissa tai vaikeasti nostettavissa tavaroissa pyydä työkaveriltasi apua! :) Panosta hyviin työkenkiin etenkin, jos teet seisomatyötä.Kirjoittaja on nuori PAMilainen aktiivi Elisa Näätänen

Tämä joulukalenterin luukku on osa nuorten PAMilaisten joulukalenteria. Kalenterin luukkujen takaa löydät vinkkejä jaksamiseen ja hyvinvointiin töissä ja arjessa. Katsothan muutkin 23 luukkua ja jaa oma hyvinvointivinkkisi somessa häsärillä #vainpamjutut. Osallistuneiden kesken luvassa ylläripalkintoja!
                          

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti