Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Joulukalenterin luukku 7: Tunnista riskit ja kuormitus työssä!


Mikä nuoren PAMilaisen hyvinvointia uhkaa? Mitä asioita pitäisi ehkä hieman osata varoa jo etukäteenkin, että osaa olla varuillaan?

Suurimmat riskit työelämässä erityisesti nuorille palvelualojen sankareille ovat:
·         fyysinen kuormitus                               
·         melu, lämpötila, ergonomia, nostot
·         tapaturmat                                               
·         esineisiin satuttamiset ja liukastumiset   
          putoamiset, nostotapaturmat                                       
·         työyhteisö, johtaminen, kiirekuormitus                                                                              
·         yksintyöskentely, emotionaalinen kuormitus                                      
·         työajan hallinta                                                                    
·         tauko ongelmat, aikapaine
·         kemikaalit, siivousaineet,                                                                             
·         biologiset vaarat                                                                  
·         home, sisä-ilma, neulanpistot
·         väkivalta                                                                                 
·         fyysinen uhka + henkinen kuormitus


Miltä tämä näyttää tilastoissa?
Alle 25-vuotiaalla on merkittävästi suurempi todennäköisyys joutua työtapaturmaan kuin vanhemmalla ja siksi PAMin nuoret kirjoittavat tätä joulukalenteria juuri sinulle! Ota selvää asioista, huolehdi että saat kunnon perehdytyksen ja älä tee töitä kiireessä, joka lisää tapaturmien riskiä. Luethan siis huolella myös muut luukut ja kerää toimivat vinkit talteen!

IKÄ
SATTUMISVUOSI
YHT
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
0-14
4
8
4
7
5
3
13
6
7
11
4
9
2
4
87
15-19
337
363
393
312
289
303
403
506
629
595
390
510
566
623
6219
20-24
797
847
876
862
995
1083
1492
1636
1943
1836
1225
1728
1933
1900
19153
25-29
759
755
836
795
866
1039
1152
1296
1479
1496
1233
1483
1646
1680
16515
30-34
812
766
804
772
783
754
885
999
1140
1182
947
1172
1293
1309
13618
35-39
792
825
848
810
856
827
935
952
1074
971
802
1004
1000
1141
12837
40-44
814
751
750
808
769
792
945
1067
1085
1128
928
1031
1115
1006
12989
45-49
830
755
756
785
749
750
876
846
1033
1092
949
1117
1178
1192
12908
50-54
715
765
737
740
739
716
837
893
965
990
845
984
1002
1116
12044
55-59
343
404
444
535
614
601
621
784
797
845
769
750
943
948
9398
60-64
123
133
170
167
154
184
232
300
362
447
384
473
539
507
4175
yli 64
14
16
20
18
41
30
40
56
53
76
74
97
122
118
775
tuntem.
3
4
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
YHT
6343
6392
6640
6614
6860
7082
8431
9341
10567
10669
8550
10358
11339
11545
120731 
Anna Danielin tekemä meemi aiheesta. Pikkujoulukausi on palvelualoilla todella kiireistä aikaa ja tämä näkyy myös kuormituksessa ja stressin tasossa.
Mitä on riittävä perehdytys?
Työnantajan vastuulla on järjestää riittävä perehdytys. Perehdytyksen tarkoitus on, että sinä saat riittävän opastuksen omiin tehtäviisi, työpaikan toimintaan, työvälineisiin ja työturvallisuuteen.
Kun aloitat uudessa työpaikassa, pidä huolta, että saat perehdytyksen työtehtäviisi. Perehdytyksessä käydään läpi työtehtäväsi, työsuhteeseen liittyvät asiat (esim. työaika, koeaika, palkka), työpisteet, työturvallisuuteen liittyvät asiat, esimerkiksi laitteiden käytön opastus ja ohjeistus sekä mahdollisten suojavarusteiden käyttö. Perehdytyksen aikana saat usein ensimmäisen kontaktin myös työtovereihisi.
Usein perehdyttäjä antaa uudelle työntekijälle kirjallista materiaalia, johon kannattaa perehtyä huolellisesti. Kysyminen ja epäselvien asioiden selvittäminen on erittäin tärkeää!

Kuormittuminen työssä

Huonot työolosuhteet lisäävät työntekijän kuormittumista. Haitallinen kuormittuminen voi olla

fyysistä,psyykkistä tai sosiaalista. Liian helppo ja yksinkertainen työ on laadullisesti alikuormittavaa. Jos työtä on liikaa tai siihen liittyy aikapainetta ja kiirettä, työ on määrällisesti ylikuormittavaa. Työssä tai työpaikan organisaatiossa tapahtuvat muutokset, kilpailuttaminen ja epävarmuus työn jatkumisesta kuormittavat työntekijöitä sosiaalisesti.Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on asiasta tiedon saatuaan selvitettävä haitalliset kuormitustekijät ja vähennettävä niistä terveydelle aiheutuvia vaaroja.


Henkinen kuormittuminen

Sopiva määrä kuormittumista kuuluu työhön eikä ole haitallista. Ratkaisevaa on kuinka voimakasta kuormitus on ja kuinka pitkään se jatkuu. Esimerkiksi pitkäaikainen työstressi, saattaa johtaa työuupumukseen. Se ilmenee jatkuvana väsymyksenä, kyynistymisenä ja ammatillisen itsetunnon heikkenemisenä. Stressaantunut työntekijä on kadottanut toimintakykynsä ja työn ilon. Pahimmillaan stressi saattaa johtaa masennukseen ja työkyvyn menettämiseenFyysinen kuormittuminen

Fyysinen kuormitus on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille, mutta liiallisena se aiheuttaa terveydellisiä haittoja, jotka tulee estää (Työturvallisuuslaki 24§).


Palvelualojen töille on tyypillistä

- esineiden nostaminen ja kantaminen

- hankalat ja rasittavat työasennot

- toistoliikkeet

- fyysinen raskaus

- nopeatempoisuus ja aikapaineFyysistä kuormittavuutta pyritään hallitsemaan ergonomisilla toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on vähentää mm. huonoista työasennoista ja työliikkeistä johtuvaa tuki- ja liikuntaelinten haitallista kuormitusta.
 
Ergonomisia periaatteita tulee soveltaa, kun suunnitellaan työtiloja, arvioidaan nostotyön turvallisuutta ja taakkojen käsittelyn kuormittavuutta. Oikeat työasennot ja työliikkeet tulee huomioida jo työnopastuksessa sekä sopia riittävästä työn tauotuksesta.


Työkuormituksen selvittäminen

Työterveyshuoltolain mukaan työntekijällä on oikeus perustelluista syistä saada selvitys työkuormituksestaan (Työterveyshuoltolaki 3 luku 12 § kohta 4). Perustelluilla syillä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijällä on ollut työkykyä heikentävää fyysistä tai psyykkistä oireilua, jolla hän arvioi olevan työperäinen yhteys. Perusteltu syy on olemassa, jos oireilu on johtanut hoidon tarpeeseen tai sairauspoissaoloihin.Työkuormituksen selvitys voi koskea useampia yksilöitä tai laajempaa osaa koko työyhteisöä. Työterveyshuollon tulee varmistua, että työnjohto on ollut tarpeellisessa määrin mukana työkuormituksen selvittämisessä. 

Anna Danielin tekemä meemi aiheesta.

Tämä joulukalenterin luukku on osa nuorten PAMilaisten joulukalenteria. Kalenterin luukkujen takaa löydät vinkkejä jaksamiseen ja hyvinvointiin töissä ja arjessa. Katsothan muutkin 23 luukkua ja jaa oma hyvinvointivinkkisi somessa häsärillä #vainpamjutut. Osallistuneiden kesken luvassa ylläripalkintoja!Tässä vielä muutama video aiheesta!


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti