Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

torstai 8. joulukuuta 2016

Joulukalenterin luukku 8: Muista tauot!Tauotus - muista tauot myös töissä!

Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä. (Työturvallisuuslaki 31§) (Työn tauottaminen, lepo ja säännöllinen ruokailu ovat välttämättömiä työntekijän terveyden ja työssä jaksamisen kannalta.)

Työnantajan velvollisuus on järjestää työt ja sijaisuudet niin, että kaikki työntekijät pääsevät tauolle myös käytännössä. Työnantajan tulee antaa ohjeet siitä, miten tauot työpaikalla järjestetään. Taukoa ei saa sijoittaa työvuoron alkuun eikä loppuun. Mikäli työskennellään yksin, liike on voitava tyhjentää ja sulkea tauon ajaksi.

PAMin neuvottelemista työehtosopimuksista löytyy määräyksiä taukojen antamisesta ja niiden pituudesta. Tauon ajaksi työntekijä voi keskeyttää työn tekemisen.

Taukomääräyksiä eri aloilla:

Kauppa

Ruokatauko
1. Säännöllisen työajan ollessa yhdenjaksoisesti yli 7 tuntia työntekijällä on
vähintään tunnin ruokatauko.

2. Paikallisesti sopimalla voidaan ruokatauko:
• lyhentää enintään 30 minuutilla tai
• poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana.

3. Ruokatauko ei ole työaikaa työntekijän saadessa poistua esteettömästi työpaikalta.

4. Myymäläautotyöntekijän ruokatauko voidaan poistaa, jos hän voi ruokailla
työaikana.

5. Ruokataukoa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun tai loppuun.
Kahvitauko
6. Työpäivän pituuden ollessa:
Alle 4 tuntia, ei kahvitaukoa
4- 6 tuntia, yksi kahvitauko
vähintään 6 tuntia, kaksi kahvitaukoa

7. Kahden kahvitauon vaikeuttaessa töiden järjestelyjä annetaan yksi pidempi
kahvitauko. Jatkuvasti kassalla työskentelevä työntekijä saa tällöin yhden
ylimääräisen tauon, jonka aikana hänellä voidaan teettää muuta työtä.Matkailu-, ravitsemis- ja vapaa-ajanpalveluala

Ruokatauko
Jos päivittäinen yhdenjaksoinen työaika ylittää 6 tuntia, työntekijälle on annettava vähintään puolen tunnin lepoaika tai työrytmi huomioiden tilaisuus riittävän pitkään taukoon työn aikana aterioimista varten ruokailuun soveltuvassa tilassa. Lepoaikaa ei lasketa työajaksi, jos työntekijä saa vapaasti poistua työpaikalta.

Muut tauot
Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä.
(Tämä koskee myös alle 6 tunnin työvuoroja.)

Kahvitauko
Työvuoron pituuden ollessa yli 4 tuntia annetaan työntekijälle vähintään yksi kahvitauko. Tauko luetaan työajaksi eikä sen aikana saa ilman työnantajan lupaa poistua työpaikalta. Mikäli varsinaista taukoa ei töiden järjestelyihin liittyvistä syistä voida antaa, tulee työntekijällä olla mahdollisuus nauttia virvokkeita työn lomassa.

Kiinteistöpalveluala

Jos työntekijän yhdenjaksoinen vuorokautinen työaika on 6 tuntia pidempi, hänelle on annettava työvuoron aikana säännöllinen vähintään puoli tuntia kestävä lepoaika (ns. ruokatauko). Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lepoajan lyhentämisestä tai poistamisesta. Lepoaikaa ei lueta työajaksi, jos työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikaltaan.
Työntekijällä on oikeus yhteen taukoon työajan ylittäessä 4 tuntia ja kahteen työajan ylittäessä 6 tuntia. Tauot ajoitetaan työajan kannalta soveliaimpaan aikaan (ns. kahvitauko).Anna Danielin tekemä meemi aiheesta. Misata on ravintola-alan slangia ja tarkoittaa esivalmisteluiden tekemistä.

Tämä joulukalenterin luukku on osa nuorten PAMilaisten joulukalenteria. Kalenterin luukkujen takaa löydät vinkkejä jaksamiseen ja hyvinvointiin töissä ja arjessa. Katsothan muutkin 23 luukkua ja jaa oma hyvinvointivinkkisi somessa häsärillä #vainpamjutut. Osallistuneiden kesken luvassa ylläripalkintoja!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti