Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

perjantai 9. joulukuuta 2016

Joulukalenterin luukku 9: Miksi työnantajani kannattaisi panostaa työhyvinvointiini?

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. - PAMin työehtosopimukset

Miksi työnantajaani kannattaisi panostaa minun sekä koko työyhteisön työhyvinvointiin? No jos ei muuten, niin ainakin itsekkäistä syistä! Tutkimusten mukaan hyvinvoivalla työntekijällä on vaikutusta kilpailukykyyn, tulosten aikaansaamiseen ja edustamansa yrityksen maineeseen. Eikö tämä jo itsessään kerro sen, että kun sijoittaa resursseja työntekijän hyvinvointiin, niin yritys itse asiassa menestyy paremmin? Kukapa ottaisi riskin yrittäjyydestä, mikäli ei toivoisi yrityksensä menestystä?


Kun työnantajani panostaa minun työhyvinvointiini noudattamalla työehtosopimusta ja esimerkiksi tukemalla henkilökohtaista kehittymistäni työelämässä, motivaationi kasvaa ja haluan antaa vielä suuremman panostuksen yhdessä sovittujen päämäärien tavoittelemiseksi. Mikäli pääsen käyttämään työssäni omia vahvuuksiani ja osaamistani, koen itseni tarpeelliseksi ja haluan kantaa enemmän vastuuta työstäni.  Kun työpaikallani asiat olisivat kunnossa, eikä minun tarvitsisi käyttää ylimääräistä aikaa ja energiaa niin työ- kuin vapaa-ajalla esimerkiksi saamattomien palkkojen selvittelyyn, työturvallisuudesta huolehtimiseen tai epätasa-arvoiseen alaisten kohtelun murehtimiseen, niin voisin käyttää energiani tekemällä työni innovatiivisemmin ja panostamalla työnlaatuni enemmän. Tämä heijastuu esimerkiksi asiakaspalvelun antamiseen ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen.

Niin kuin PAMin työehtosopimuksissa sanotaan, työhyvinvointiin kuuluu myös turvallinen työympäristö. Kun työnantajani panostaa työturvallisuuteen, sairaslomat vähenevät huomattavasti. Jokainen sairaslomapäivä maksaa työnantajlle noin 300 euroa, eikö siis olisikin parempi ennaltaehkäistä esimerkiksi työtapaturmia panostamalla turvallisuuteen ja työergonomiaan? Työhyvinvointiin panostaminen vähentäisi huomattavasti sairaspoissaoloja sekä ahdistusta ja stressiä tuuraajan saamisessa sekä työntekijän työhön palaessa.
Työnantajan kokonaisvaltainen panostaminen työhyvinvointiin vähentää myös työntekijöiden vaihtuvuutta. Minä ainakin olen sitoutuneempi työnantajaan, joka haluaa taata työntekijöidensä työhyvinvoinnin kuin sellaiseen, joka ei ymmärrä sen laajempaa merkitystä. Hyvinvoivana työntekijänä vaikutan myös positiivisella tavalla työyhteisöni ilmapiiriin, jolla taas on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin.
Vaikka työnantajani tulisi taata hyvät mahdollisuudet työhyvinvoinnille, niin  ei pidä unohtaa minun vastuutani työntekijänä omasta työhyvinvoinnistani. Voin vaikuttaa siihen suunnittelemalla ja aikatauluttamalla työni realistisesti, kehittämällä ja päivittämällä osaamistani oma-aloitteisesti, luomalla ympärilleni positiivista, kannustavaa ja motivoivaa ilmapiiriä sekä kehittämällä ratkaisukeskeisesti työpaikkani ongelmakohtia. Omaan voimaantumiseen voi vaikuttaa myös erilaisin keinoin, joita on tullut esille myös tässä meidän pamilaisten nuorten joulukalenterissa!
Lisää konkreettisia vinkkejä työhyvinvoinnin kehittämiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä
 
Serveh Khalili
Opiskelijasihteeri


Tämä joulukalenterin luukku on osa nuorten PAMilaisten joulukalenteria. Kalenterin luukkujen takaa löydät vinkkejä jaksamiseen ja hyvinvointiin töissä ja arjessa. Katsothan muutkin 23 luukkua ja jaa oma hyvinvointivinkkisi somessa häsärillä #vainpamjutut. Osallistuneiden kesken luvassa ylläripalkintoja!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti