Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

perjantai 4. toukokuuta 2018

Reissuterveisiä kansainvälisestä kokouksesta Belgian Leuvenista!

ETUI/EFFAT training course, 13 to 15 March 2018 Leuven, Belgium

 
Osallistujat lähettäivt solidaarisuus-terveiset Tanskaan

Miten minä päädyin Belgiaan? En alunperin uskonut tällaisen olevan itselleni mahdollista. Bongasin ilmoituksen PAMin nuorten aktiivien facebook sivuilta. Mukaan voivat hakea kaikki ravintola-, hotelli-, catering- tai matkailualalla työskentelevät nuoret, joilla on jonkinlaista kokemusta ammattiosastossa tai Pamin nuorten toimimisesta. Pienen epäröinnin jälkeen kiinnostus heräsi ja lähetin hakemuksen englanniksi eteenpäin. Käytin hakemukseen paljon aikaa, mutten olisi uskonut tulevani valituksi. Motivaatio nousikin huippuunsa, kun kuulin valinnan osuneen kohdalle! Pääsin edustamaan PAMia Euroopan laajuisella tasolla.

Matkaan lähdin PAMin nuorisosihteerin Even kanssa. Ensimmäinen päivä kului matkustukseen ja koska olimme lähteneet jo auringon noustessa liikkeelle, jäi meille perillä aikaa tutustua Leuvenin kaupunkiin. Odottelimme vielä suurinta osaa kurssilaisista paikalle. Illalliseen mennessä valtaosa olikin saapunut paikalle ja pääsimme hieman tutustumaan toisiimme. Paikalla oli ammattiyhdistysaktiiveja Euroopan laajuisesti EU-maiden lisäksi myös Albaniasta, Turkista ja Norjasta. Myös Suomesta oli kolmas edustaja paikalla Suomen Elintarviketyöläisten Liitosta (SEL). Maittava ruoka ja hyvä seura rentouttivat tunnelman ja seuraavan päivän koulutukselle oli jo luotu hyvä pohja.
Itse koulutus tapahtui suurimmalta osin englannin kielellä, mutta paikalla oli järjestetty reaaliaikainen tulkkaus myös ranskan ja espanjan kielille. Joka pöytään oli varattu mikrofoni ja kuulokkeet, jotta jokainen voisi ymmärtää kolmella kielellä käytävää keskustelua. Esittäytymiskierroksella jokainen pääsi testaamaan omaa englannin kielen taitoaan ja kokeilemaan tulkkauksen toimivuutta. Joukossa oli toki myös useita joille kansainväliset tilaisuudet olivat jo entuudestaan tuttuja. Minulle ja monelle muulle se oli kaikki uutta.


Ensimmäisenä tutustuimme organisaatioihin jotka toimivat koulutuksen järjestäjinä. EFFAT on Euroopan ammattiliittojen kattojärjestö turismiin, ruoantuotantoon ja -valmistukseen liittyville aloille. Edustettuna on 120 kansallista ammattiliittoa 35 Euroopan maasta ja edustettavia on tällä hetkellä yli 22 miljoonaa. ETUI taas on itsenäinen tutkimus- ja koulutuskeskus joka toimii ammattiyhdistysliike ETUCin alaisuudessa. ETUI järjestää vuosittain kymmeniä laadukkaita, lyhytkestoisia henkilöstökoulutuksia ajankohtaisista ay-aiheista eri puolilla Eurooppaa. Infon jälkeen saimme huomata, että suurin osa koulutuksesta järjestettiin ryhmätöinä. Jokainen sai myös halutessaan pyytää puheenvuoroa istuntosalissa. Käsittelimme paljon varsinkin nuoria koskevia ajankohtaisia aiheita, kuten nollatuntisopimuksia ja työehtojen heikennyksiä ympäri Eurooppaa. Keskusteluista sai huomata, että monissa maissa nuoret saattavat jopa pelätä työnsaannin vaikeutuvan mikäli kuuluu liittoon. Jäsenhankinta nousikin jälleen yhdeksi puhuttavaksi aiheeksi. Nuoret olisi hyvä saada ymmärtämään, että vain joukkovoimalla voimme vaikuttaa vaikkapa kansainvälisten suuryritysten toimintaan. Tavoitteena on kuitenkin suojella työntekijän oikeuksia ja työpaikkoja.

Itse pääsin myös ohjaamaan ryhmätyötä nuorten koulutustarpeista ja kommunikaatiosta. Hieman kyllä alkuun jännitti esitellä aihe lopuksi vieraalla kielellä koko ryhmälle, mutta sai taas huomata kuinka omat kyvyt ja itseluottamus kasvavat, jos vain lähtee kokeilemaan omia rajojaan! Oppituntien väleissä ja iltaisin oli runsaasti aikaa tutustua muihin kurssilaisiin. Aikaa jäi koulutuksesta keskusteluun ja kaikkeen muuhun yhdessäoloon. Matkan parasta antia itse asiasisällön lisäksi olikin juuri kansainvälisten kontaktien luonti. Uusia kavereita ja tuttavuuksa on nyt ympäri Eurooppaa. Koulutuksessa keskityimme vielä suunnittelemaan Effatin nuorten toimintaa tulevaisuudessa. Valmistelimme jo seuraavaa kongressia ja seuraavan Euroopan laajuisen nuorten toiminnnan ohjausryhmän muodostamista. Pohdimme kuinka haluamme edustaa Eurooppaa ja kuinka voisimme tukea muiden maiden kansallisia liittoja mahdollisilla tukitoimilla. Saimme kuulla esimerkiksi Tanskan tilanteesta, jossa koko julkinen sektori oli ajautumassa historian suurimpaan lakkoon ja työsulkuun. Neuvottelut koskivat lähes kolmasosaa työmarkkinoista Tanskassa. Kiista jatkui koko kevään, mutta päättyi lopulta sopuun jossa mm. palkkoja korotettiin keskimäärin 8,1% ja ruokatunneista tuli palkallisia. Saa taas huomata, että liittoon kuuluminen kannattaa!

Koulutuksesta jäi käteen päällimmäisenä tunne, että oikeasti pääsi vaikuttamaan. Ajankohtaisia vaikeita aiheita oli paljon, mutta yhteistyöllä pystymme vaikuttamaan asioihin. Oli myös hauska huomata miten rennosti sitä voi ollakaan täysin tuntemattomien ihmisten seurassa kansainvälisessäkin toiminnassa. Kaikkien kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti kirjoittaa hakemuksia eri koulutuksiin jatkossakin. Ei voi ikinä tietää jos vaikka sattuisi tulemaan valituksi!Toni Sorvali
PAMin Häme-Kaakkois Suomen aktiivi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti